Quảng Nam quyết định thu hồi hơn ½ diện tích Khu đô thị số 6 thuộc đô thị Điện Nam Điện Ngọc

UBND tỉnh Quảng Nam quyết định chấm dứt thực hiện một phần diện tích khoảng 27ha thuộc dự án Khu tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc đối với Công ty TNHH Chí Thành.

Quảng Nam: Thu hồi hơn ½ diện tích Khu đô thị số 6 thuộc đô thị Điện Nam Điện Ngọc

Phối cảnh Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc

Trong số 27ha đất này bao gồm 9,8ha chưa thực hiện thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng; 12,65ha thuộc phần diện tích 18ha đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nhưng chưa triển khai thi công xây dựng và 4,55ha thuộc phần diện tích 26ha đã bồi thường giải phóng mặt bằng nhưng đầu tư xây dựng dở dang.

Tất cả các chi phí đã đầu tư hợp lý trên phần diện tích 27ha bị chấm dứt thực hiện sẽ được UBND tỉnh xem xét, quyết định để hoàn trả cho Công ty TNHH Chí Thành.

tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc có tổng diện tích 53,8ha được UBND Quảng Nam giao cho công ty Chí Thành từ tháng 9/2008. Công ty đã thực hiện đầu tư giai đoạn 1  trên phần diện tích khoảng 26ha (chưa hoàn thành toàn bộ). Từ năm 2011 đến nay Công ty không thực hiện đầu tư xây dựng trên phần diện tích còn lại.

N.Đăng

Cùng Danh Mục :

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Thị Trường Nhà Đất Số – Tin Thị Trường – Nhà Đất Số – Nhà Đất